Częstochowskie szkoły średnie w rankingu Perspektyw

Miesięcznik „Perspektywy” po raz dwudziesty piąty opublikował ogólnopolski ranking szkół średnich. Kapituła rankingu, złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i przewodniczących komitetów głównych olimpiad, wybierała najlepsze placówki edukacyjne spośród 1360 liceów ogólnokształcących i 1185 techników w kraju. Pod uwagę brane były sukcesy w olimpiadach, matura, a w przypadku techników dodatkowo wyniki egzaminów zawodowych.

Czytaj dalej

Jak radzić sobie ze stresem podczas matur?

Od 4 maja w całej Polsce ostatnie klasy średnich szkół rozpoczęły egzaminy maturalne. Za nimi już j.polski oraz matematyka, a z przedmiotów do zdawania czekają jeszcze j.obcy, biologia, chemia i fizyka. Jak podkreślają maturzyści, przy egzaminach towarzyszy im duży stres. Stres jest naturalną reakcją organizmu na różne sytuacje, jak np. zdawanie matury. Psychoterapeutka Beata Gizler

Czytaj dalej