item-thumbnail

Urodziny Haśki

30 kwietnia 2015

Rok 2015 w Częstochowie poświęcony jest w sposób szczególny Halinie Poświatowskiej, a to z racji 80. urodzin poetki, które – gdyby żyła – obchodziłaby...