Bezpłatne ubezpieczenie dla dzieci w KRUS

KRUS podjął decyzję o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Umowa obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. O tym, kto może skorzystać z ubezpieczenia mówi Piotr Dobosz, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Częstochowie: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_informacje_20_01.mp3] Darmowe ubezpieczenie dzieci rolników znajduje pełną akceptację Ministra

Czytaj dalej

KRUS dla rolników i ich dzieci przez cały rok

KRUS stara się objąć szczególną troską dzieci rolników. One w przeciwieństwie do swoich rówieśników w mieście, mieszkają, uczą się, bawią w warsztatach pracy swoich rodziców. KRUS organizuje w ciągu roku liczne konkursy, dofinansowuje pobyt na koloniach i wiele innych inicjatyw, które urozmaicają życie dzieci na wsi. O działaniach KRUS-u mówi Piotr Dobosz, dyrektor oddziału regionalnego

Czytaj dalej