Kolejna edycja Nagrody Marszałka w dziedzinie kultury

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków do kolejnej edycji nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Termin składania wniosków przedłużony do 13 listopada. Do 13 listopada 2023 r. można składać wnioski o przyznanie nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, dla młodych twórców, za wybitne osiągnięcia w

Czytaj dalej

Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo

53 gminy, w tym gminy z regionu częstochowskiego, otrzymają wsparcie w ramach marszałkowskiego konkursu dotyczącego zwiększenia potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na ten cel zostanie przeznaczonych 235 tys. zł. Środki trafią do 53 gmin z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego oraz środków ochrony indywidualnej. Symboliczne czeki wręczyli przedstawicielom gmin marszałek Jakub Chełstowski,

Czytaj dalej

DW 786 w Koniecpolu zostanie przebudowana

W minionym tygodniu Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu podpisano umowę, na mocy której rozpocznie się realizacja tej ważnej dla subregionu północnego inwestycji, która znacząco poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego jeszcze w ubiegłym roku przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030. Wśród najważniejszych zadań drogowych znalazła się właśnie przebudowa DW 786

Czytaj dalej

Obwodnica dla Subregionu Północnego

200 mln zł będzie kosztowała budowa obwodnicy w Koziegłowach. Inwestycja powstanie przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Województwa Śląskiego, które przekażą na ten cel równo po 100 mln zł. W sobotę, 7 maja podpisano umowę pomiędzy samorządem regionalnym a stroną rządową. W podpisaniu umowy uczestniczyli: poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, minister Infrastruktury Andrzej

Czytaj dalej

Kwadrans marszałkowski

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Sejmik, Zarząd i Marszałek realizują zadania Samorządu Województwa. Siedzibą Urzędu jest miasto Katowice. Realizację niektórych zadań Urzędu, poza jego siedzibą, zapewniają międzywydziałowe zespoły zadaniowe zlokalizowane w Częstochowie i Bielsku – Białej. Chcesz lepiej poznać województwo śląskie? Chcesz wiedzieć na czym polega praca Urzędu marszałkowskiego? Chcesz

Czytaj dalej

Jurajski i beskidzki GOPR ze wsparciem od marszałka

Prawie 81 tys. zł trafiło do Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pieniądze, które wesprą ratowników jeszcze przed okresem zimowym, pozwolą na ich lepsze wyposażenie przed wzmożonym sezonem pracy. Nowe wyposażenie ratowników to większa skuteczność i niezawodność, która przekłada się na bezpieczeństwo turystów. Jak wyjaśnia Robert Pilarczyk, naczelnik jurajskiego GOPR-u,

Czytaj dalej

Śląskie projektuje rozwój

Zarząd Województwa przyjął wstępny projekt dokumentu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” To pierwsza wersja regionalnego programu na lata 2021-2027. – Śląskie jest największym beneficjentem środków unijnych w ramach nowej perspektywy. Łącznie, wraz ze środkami z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, do regionu ma trafić blisko 4,4 mld euro. Wierzę, że to wsparcie pozwoli nam zmienić wizerunek województwa,

Czytaj dalej

Miliardy na rozwój regionu

4,4 mld euro trafi do województwa śląskiego w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu określającego wydatkowanie funduszy europejskich w latach 2021-2027. Śląskie jest pierwszym regionem w procesie konsultacji i największym beneficjentem środków spośród wszystkich regionów. O szczegółach konsultacji mówili w trakcie konferencji prasowej marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek

Czytaj dalej

Zarząd województwa otrzymał absolutorium

Sejmik większością 26 głosów udzielił absolutorium zarządowi województwa za 2019 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. W ubiegłym roku po raz pierwszy od 18 lat realizacja zadań, przekroczyła próg 90%. Nie zaciągnięto nawet złotówki kredytu, choć uchwała zakładała taką możliwość. Dochody w uchwale budżetowej oszacowano na kwotę 1 mld 608 mln 300 tys.

Czytaj dalej

Kolejne miliony na zdrowie

123 mln zł na walkę z koronawirusem w województwie śląskim zostały podzielone. Wsparcie trafi do 27 podmiotów medycznych w naszym regionie. 105 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 12 mln zł to środki z budżetu państwa. Natomiast 6 mln zł to wkład beneficjentów. – Kolejne miliony przekazujemy podmiotom medycznym w województwie śląskim

Czytaj dalej