Chrześcijanie wobec chrystianofobii. Ks. prof. Piotr Roszak: Trzeba nam wyrobić sobie wrażliwość na wolność

Chrystianofobia – wydaje się, że to „tylko” słowo, ale jednak za tym pojęciem kryje się cała lista zjawisk, odcienie znaczeń i skala zdarzeń. Czy chrystianofobia rzeczywiście istnieje czy też jest tylko wymyślonym przez „moherowe” środowiska pojęciem? Czy z chrystianofobią mamy do czynienia w Polsce? I wreszcie – po pierwsze – co to jest chrystianofobia? Na

Czytaj dalej