Uniwersytet w Częstochowie?

29 stycznia 2018 r. decyzją Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. To szóste w Akademii im. Jana Długosza uprawnienie otwiera uczelni drogę do przekształcenia w uniwersytet przymiotnikowy. W dniu 31 stycznia 2018 r. podczas

Czytaj dalej