Usługi asystenckie dla seniorów

Rozprzestrzeniający się w naszym kraju koronawirus stanowi zagrożenie dla całego społeczeństwa. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się zwłaszcza osoby w podeszłym wieku. W celu ograniczenia do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich tych osób z otoczeniem, wiele organizacji społecznych wprowadziło działania mające wesprzeć seniorów. O działaniach podjętych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie mówi jego prezes,

Czytaj dalej