Weź nie smoguj. TAURON podłącza nowe budynki do sieci

TAURON w ramach programów antysmogowych podłączył dotychczas do sieci ciepłowniczej 317 budynków o mocy 33 MW, kolejnych 200 budynków uzyska dostęp do ciepła sieciowego w najbliższym czasie. Przyłączenia te ciepłownicza spółka TAURONA realizuje dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW, niezależnie od bieżącej działalności. – W perspektywie kolejnych lat szacujemy przyłączenia na poziomie średnio ok. 45 MW rocznie,

Czytaj dalej