Zielone Czeki wręczone

Statuetki i czeki opiewające na kwotę 10 tys. zł trafiły do tegorocznych laureatów konkursu Zielone Czeki’2022 w czterech kategoriach. Kapituła Konkursu przyznała również pięć wyróżnień. Uroczystość odbyła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Konkurs organizowany jest corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. – Wraz ze statuetką

Czytaj dalej

Cztery lata programu „Czyste Powietrze”. Nowy pełnomocnik premiera przedstawił na Śląsku dalszy plan walki ze smogiem

Plany i priorytety działań w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce – pod tym hasłem w Mysłowicach odbyła się pierwsza konferencja prasowa Pawła Mirowskiego, nowo powołanego pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, który pełni zarazem funkcję wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy okazji czwartej rocznicy

Czytaj dalej

Nowe rozwiązania ciepłownicze dla śląskiego więziennictwa

W poniedziałek 5 września w Zakładzie Karnym w Wojkowicach odbyła się konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie umowy, jaką Fundusz zawarł z Zakładem Karnym w Wojkowicach. Dzięki współpracy obu podmiotów, Zakład Karny przestanie korzystać z kotłów centralnego ogrzewania, co będzie skutkowało zaoszczędzeniem 750 ton ekogroszku rocznie. Dzięki nowym

Czytaj dalej

Fundusze wspierają ochronę lasów

620 tysięcy złotych trafi w tym roku do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i we Wrocławiu, w ramach dofinansowania z czterech Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: w Katowicach, Krakowie, Opolu i we Wrocławiu. Środki będą przeznaczone na loty patrolowo-gaśnicze na terenach leśnych. To efekt ścisłej współpracy czterech funduszy we wspieraniu ochrony lasów

Czytaj dalej

Przekazanie sprzętu śląskim policjantom

Siedem zestawów przeciwpowodziowych (łodzie motorowe, przyczepy służące do ich transportu oraz wyposażenie osobiste funkcjonariuszy) trafiło do jednostek terenowych śląskiej Policji w Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej. Kluczyki do nowego sprzętu przekazali nadinsp. Roman Rabsztyn, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączny koszt zakupu zestawów

Czytaj dalej

Zielone Czeki – WFOŚiGW w Katowicach rozpoczął przyjmowanie wniosków

  Zielone Czeki o wartości 10 tys. zł, specjalne statuetki i dyplomy honorowe czekają na laureatów corocznego konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Rywalizacja będzie się odbywać w czterech kategoriach: Ekologiczna osobowość roku, Gmina przyjazna dla czystego powietrza, Inwestycja proekologiczna roku, Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz

Czytaj dalej

Kolejny nabór wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”

Rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o: – Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 2 programu), z

Czytaj dalej

Śląscy strażacy z kolejnym dofinansowaniem

2 nowe programy, pozwalające na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, uruchomił WFOŚiGW w Katowicach. Środki w formie dotacji oraz pożyczki to łącznie 3,4 mln zł. Mają zostać przeznaczone na termomodernizację strażackich remiz oraz zakup sprzętu gaśniczego. – Fundusz od lat finansuje wymianę samochodów strażackich i sprzętu, ale zauważyliśmy, że ich siedziby wołają o pomoc. Postanowiliśmy więc

Czytaj dalej

Moja Woda najpopularniejsza na Śląsku

Województwo śląskie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem zainteresowania programem Moja Woda. W ciągu dwóch miesięcy funkcjonowania programu (od lipca do końca sierpnia) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach trafiło blisko 3 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 13,2 mln zł. Na przydomową instalację można otrzymać do 5 tys. zł

Czytaj dalej

W programie „Czyste Powietrze” będzie łatwiej kwalifikować zielone urządzenia i materiały

Żeby ułatwić wnioskodawcom „Czystego Powietrza” wybór urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie, NFOŚiGW rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych. Lista-zum.ios.edu.pl posłuży też do potwierdzania osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji. Docelowo planuje się, że w 2021 r. w „Czystym Powietrzu” kwalifikowane będą tylko materiały i urządzenia wpisane na „zieloną” listę. On-linowa pomoc dostępna będzie

Czytaj dalej