Stop prześladowaniom za wiarę

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we wtorek 22 sierpnia odbyła się konferencja Wolność religijna we współczesnym świecie: przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym. 22 sierpnia przypada dzień upamiętniający ofiary przemocy ze względu na wiarę. Został ustanowiony 5 laty temu przez ONZ z inicjatywy Polski. Konferencję w AKSiM z Uczelnią współorganizowały Laboratorium Wolności

Czytaj dalej

Spotkanie z Ewangelią w WMSD

21 stycznia odbyło się kolejne Spotkanie z Ewangelią w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym. Uczestnikami spotkania kerygmatycznego byli chłopcy od pierwszej klasy szkoły średniej. Jaka tematyka była poruszana podczas spotkania? Mówi kleryk Maciej Szymczykiewicz: Kleryk Maciej Szymczykiewicz powiedział, że w kontekście grzechu bardzo ważne jest to, że Bóg jest miłosierny wobec grzesznika, ten jednak musi umieć

Czytaj dalej

Wiara, Kościół i katecheza – Sympozjum Katechetyczne w WSD

„Wierzę w Kościół na i po katechezie” to temat Sympozjum Katechetycznego, które miało miejsce w auli Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Spotkanie odbyło się w sobotę 29 października i zostało poświęcone Kościołowi w wymiarze naukowym oraz praktycznym. Sympozjum ma na celu przygotowanie realizacji nowego programu duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, który zostanie wdrożony w

Czytaj dalej

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu Jezusa obchodzona jest w Kościele Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus wstąpił do nieba z ciałem oraz duszą, wynosząc naturę ludzką ponad wszystkie stworzenia. Św. Augustyn mówił, że „W dzień swego Wniebowstąpienia (Pan) dał świadectwo, że jest Bogiem prawdziwym. (…) Na tron niebieski zostaje posadzone ziemskie ciało”. Jak tłumaczy abp Wacław Depo, właściwe

Czytaj dalej

Abp Depo: Łączy nas odkrywanie Chrystusa jako jedynego Zbawiciela

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Kościele Rektorackim odprawiono uroczystą Mszę św. z udziałem wiernych różnych wyznań. Eucharystii sprawowanej w czwartek 20 stycznia przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. – Wierząc w Chrystusa, jako jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi musimy zwracać uwagę na dramat podziału. Stąd właśnie inicjatywa jednocząca w modlitwie –

Czytaj dalej

Oficjalne dane GUS-u: 32,5 mln Polaków to katolicy

Jak co roku Główny Urząd Statystyczny opublikował dane statystyczne z różnych dziedzin życia Polaków. W 64. edycji Małego Rocznika Statystycznego Polski znajdują się również dane dotyczące wierzeń i wyznawanych religii przez mieszkańców Rzeczpospolitej Polskiej. Czy liczba Polaków należących do Kościoła katolickiego spadła w ostatnim czasie? Do Kościoła katolickiego wszystkich obrządków, czyli łacińskiego, bizantyjsko-ukraińskiego, ormiańskiego i

Czytaj dalej

Konferencja Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych na Jasnej Górze

W dniach 8-9 czerwca na Jasnej Górze odbyło się 142. zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. O konferencji mówi prowadząca ją s. Ewa Kaczmarek ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/1_konferencja_zakonnic_kaczmarek_09_06.mp3] Temat konferencji jest ściśle związany z trwającym obecnie kryzysem Kościoła, modą na apostazję oraz brakiem powołań kapłańskich i zakonnych.

Czytaj dalej

Uroczystość św. Wojciecha

Patron Polski, jednego i niepodzielonego Kościoła, biskup męczennik… 23 kwietnia przeżywamy Uroczystość św. Wojciecha – oddanego sługi Bożego, który zginął w obronie wiary chrześcijańskiej. Urodził się w 956 roku w rodzinie książęcej, a do stanu duchownego miał być przeznaczony już od dzieciństwa. W wieku 27 lat został mianowany biskupem Pragi. Według źródeł historycznych w posłudze

Czytaj dalej