„Twój głos jest kluczem w walce z przemocą”. UNICEF i Ministerstwo Sprawiedliwości uruchamiają kampanię społeczną o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci

Kampania w języku ukraińskim i polskim jest skierowana do dzieci doświadczających przemocy, a także świadków przemocy, rodziców i nauczycieli. Celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na ten problem, zachęcenie do reagowania na przemoc oraz ułatwienie dostępu do różnych form pomocy. Fundusz Sprawiedliwości jest partnerem projektu, wspierając go finansowo. Warszawa, 19 października 2023 roku – Podczas konferencji z udziałem

Czytaj dalej

Spotkanie z przedstawicielami UNICEF w sprawie ustawy Kamilka

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski spotkał się w czwartek, 3 sierpnia z przedstawicielami UNICEF. Rozmowy poświęcone były przyjętej przez Sejm nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanej ustawą Kamilka. – To nasz wspólny sukces. To także zasługa instytucji rządowych i organizacji społecznych, które także zaangażowały się w prace nad ustawą – podkreślił wiceminister Marcin Romanowski. – Jednak

Czytaj dalej

„To hołd dla wszystkich krzywdzonych dzieci” – rozmowa z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim

„Ustawa Kamilka z Częstochowy” to projekt o zmianie ustawy – Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw. To projekt poselski współtworzony m.in. przez polityka Suwerennej Polski, wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Zawiera szereg rozwiązań, mających na celu ochronę dzieci przed przemocą i zapewnienie im kompleksowej pomocy w przypadku krzywdy. Sejm 13 lipca w czwartek uchwalił

Czytaj dalej

Spotkanie Wiceministra Marcina Romanowskiego z politykami Brandenburgii

Wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski spotkał się w środę (28 czerwca br.) z delegacją Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) z Brandenburgii, której przewodniczył dr Jan Redmann. Rozmowy dotyczyły problemów migracji i bezpieczeństwa granic oraz aktualnych wyzwań w zakresie stosunków polsko-niemieckich. Wśród wielu poruszonych na spotkaniu kwestii dotyczących relacji polsko-niemieckich jedną z najważniejszych była polityka migracyjna. Polska należycie

Czytaj dalej

Gala Ministerstwa Sprawiedliwości „Podsumuj edukację – zacznij wakacje!”

Zbliżające się wakacje to doskonały czas na podsumowanie działalności edukacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Dziś (19 czerwca br.) w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca inicjatywy organizowane przez resort. W wydarzeniu pod hasłem „Podsumuj edukację – zacznij wakacje!” wziął udział wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski. – Promowanie edukacji prawnej wśród młodych

Czytaj dalej

Równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości

– Chcemy, aby osoby, które jeszcze niedawno były wykluczone z dostępu do wymiaru sprawiedliwości, mogły mieć realne prawo do rzetelnego i uczciwego postępowania – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas dzisiejszej (13 czerwca br.) konferencji prezentującej rezultaty projektu „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.” Wiceminister Marcin Romanowski nakreślił główne cele niezwykle ważnego

Czytaj dalej

Ochrona dzieci przed przemocą – kampania Ministerstwa Sprawiedliwości i UNICEF

Ruszy wspólna kampania społeczna Ministerstwa Sprawiedliwości i UNICEF na rzecz wzmocnienia ochrony dzieci przed przemocą. Wyjątkowej akcji poświęcona była dzisiejsza (1 czerwca br.) konferencja w Sejmie z udziałem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego oraz Szefowej ds. Ochrony Dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce Mileny Harizanovej. Celem kampanii jest edukacja dzieci i

Czytaj dalej

Podpisanie porozumienia o pomocy dla sportowców dotkniętych przestępstwami

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski oraz minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk podpisali (28 lutego 2023 r.) porozumienie o poszerzeniu pomocy dla sportowców dotkniętych przestępstwami. Zwiększenie dostępności pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla sportowców będących ofiarami przestępstw i przeciwdziałanie przypadkom przestępczości w sporcie – to główne cele przyświecające porozumieniu. Umowa przewiduje rozpowszechnianie wśród sportowców i ich

Czytaj dalej

Dzięki MS powstał kolejny „Budzik”

– Fundusz Sprawiedliwości, który przekazuje na to piękne dzieło środki w postaci 44 mln zł, przekazuje je w najlepsze ręce. Będą służyły ofiarom przestępstw – powiedział Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas uroczystości zakończenia budowy kliniki „Budzik” dla dorosłych. Nowa klinika została wzniesiona tuż obok Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Jej budowa była możliwa dzięki środkom

Czytaj dalej

Szkolenie sędziów koordynatorów ds. mediacji

Rozpoczęło się organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości coroczne szkolenie dla sędziów koordynatorów ds. mediacji z 47 sądów okręgowych. – Stale poszukujemy przestrzeni dla rozwoju mediacji w Polsce – podkreślił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. – Podejmujemy działania mające upowszechniać wiedzę o mediacji, zachęcamy do korzystania z niej. Staramy się, aby była pierwszym wyborem, gdy między stronami pojawia

Czytaj dalej