Oznakowanie Wiślanej Trasy Rowerowej

350 tys. zł w ramach korekty budżetu zostało przekazane na oznakowanie Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie śląskim. „Przekazując środki na jednolite oznakowanie tras rowerowych, chcemy dać jasny sygnał, że rozwój turystyki rowerowej traktowany jest w województwie poważnie i warto w nią inwestować” – mówi marszałek Wojciech Saługa. W ramach realizacji projektu Wiślanej Trasy Rowerowej przeprowadzony

Czytaj dalej