39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Wydarzenia 1981 roku zmieniły bieg polskiej historii. Stan wojenny, wprowadzony 13 grudnia, umożliwił komunistom jeszcze większą kontrolę nad obywatelami naszej Ojczyzny i zapoczątkował falę sprzeciwu społecznego wobec prowadzonej polityki władz PRL-u. Przygotowania do stanu wojennego trwały ponad rok. Kontrolował je m.in. marszałek Wiktor Kulikow, naczelny dowódca wojsk Układu Warszawskiego. Celem było zahamowanie aktywności społeczeństwa, pragnącego

Czytaj dalej