Areszt Śledczy we współpracy z częstochowskimi uczelniami

Areszt Śledczy w Częstochowie rozwija współpracę z lokalnymi uczelniami. Nowymi partnerami jednostki penitencjarnej są: Politechnika Częstochowska oraz Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Umowa jest krokiem w stronę budowy stałej współpracy między Służbą Więzienną a środowiskiem akademickim. Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Michał Krupa zaznaczył, że współpraca będzie polegała na wymianie doświadczeń: W ramach współpracy

Czytaj dalej

UJD we współpracy z ZUS

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie i regionalny oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podpisali w poniedziałek 20 listopada umowę o współpracy. Ma ona dotyczyć m.in. wsparcia uczelni w kształceniu studentów na kierunkach ekonomicznych, czy też umożliwienia odbywania przez nich praktyk w tym miejscu. ZUS zyska natomiast możliwość prezentowania na targach studenckich swojej oferty, która (niewykluczone) trafi do

Czytaj dalej

NFOŚiGW zawarł porozumienie o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w sprawie współpracy i współdziałania przy wzmacnianiu zdolności obronnych kraju. Podpisany został również list intencyjny o współpracy WOT z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem porozumienia jest współdziałanie i współpraca poprzez wzmacnianie zdolności obronnych kraju, współpraca szkoleniowa jednostek wojskowych WOT

Czytaj dalej

Współpraca przypieczętowana listem

W poniedziałek, 18 września został podpisany list intencyjny o rozpoczęciu współpracy pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP, a Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty”. Coraz większa liczba pacjentów po przebytych chorobach kardiologicznych i neurologicznych wymaga szybkiej i kompleksowej rehabilitacji. Współpraca będzie okazją do wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim zapewni pacjentom dostęp do unikalnych w skali kraju specjalistycznych

Czytaj dalej

Współpraca szpitala na Parkitce i UJD oficjalnie rozpoczęta

W czwartek, 7 września Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie oraz Uniwersytet Jana Długosza podpisały umowę o współpracy. – To była dla nas oczywista droga, ponieważ zgodnie ze standardami studenci kierunku lekarskiego kształcą się na trzecim roku w placówkach medycznych na oddziałach klinicznych. Już na etapie wniosku mieliśmy zgodę szpitala na tę współpracę. –

Czytaj dalej

Porozumienie Powiatu Częstochowskiego z Rejonem Kołomyjskim

17 lutego 2023 roku przejdzie do historii relacji polsko-ukraińskich. W Starostwie Powiatowym w Częstochowie podpisano porozumienie z Rejonem Kołomyjskim. Współpraca ma stawiać wiele wyzwań, od kultury przez oświatę, aż po możliwe w przyszłości, wspólne projekty europejskie. Wybór Rejonu Kołomyjskiego za partnera nie jest przypadkowy. Powiat Częstochowski od 2001 r. współpracował z Powiatem Śniatyńskim. Jednak wprowadzone

Czytaj dalej

Współpraca z Lasami Państwowymi przy programie „Praca dla więźniów”

– Lasy Państwowe są dziś drugim co do wielkości kontrahentem więziennictwa w Polsce. To sprzyja rozwojowi programu „Praca dla więźniów”. Na koniec czerwca bieżącego roku pracowało już ponad 90% więźniów zdolnych do pracy – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podczas dzisiejszego podpisania porozumienia między Aresztem Śledczym Warszawa Grochów a Nadleśnictwem Drewnica. – Kiedy obejmowaliśmy władzę

Czytaj dalej

Politechnika współpracuje z ZST

Politechnika Częstochowska objęła patronatem naukowym trzy klasy Zespołu Szkół Technicznych. W ramach współpracy młodzież korzystać będzie m.in. z zajęć prowadzonych w nowoczesnych laboratoriach Katedry Maszyn Cieplnych. Kadra naukowa Uczelni przybliżać będzie uczniom zagadnienia związane m.in. z ideą gospodarki obiegu zamkniętego, której celem jest poszanowanie środowiska naturalnego poprzez minimalizację zużycia surowców i wyrobów oraz wpływem procesów

Czytaj dalej

Biegli lekarze pilnie poszukiwani

Z uwagi na wzrost liczby spraw, w których zachodzi potrzeba powoływania biegłych sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie zaprasza do współpracy specjalistów z zakresu nauk medycznych. Oferta skierowana jest głównie do lekarzy specjalistów psychiatrii, neurologii, neurochirurgii, chorób wewnętrznych, chirurgii, traumatologii – ortopedii, okulistyki oraz urologii. Biegli powoływani są na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia

Czytaj dalej

Politechnika współpracuje z samochodówką

Przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej oraz Zespołu Szkół Samochodowych podpisali umowę o współpracy. Spotkanie odbyło się w hali maszyn (H1) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w Częstochowie. Jak tłumaczy rektor Politechniki Częstochowskiej Norbert Sczygiol, Uczelnia prowadzi działania edukacyjne – w porozumieniu z placówkami oświaty – już od wielu lat, zachęcając jednocześnie młodych do studiowania na oferowanych

Czytaj dalej