XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli WDŻ

Rola nauczycieli w promowaniu wartości rodzinnych, właściwa współpraca pedagogów z rodzicami i dyrekcją szkoły czy różnice między wychowaniem do życia w rodzinie, a edukacją seksualną prowadzoną według standardów WHO to jedne z wielu kwestii poruszonych w czasie XI Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli WDŻ. Spotkanie on-line odbyło się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Zgodnie

Czytaj dalej