Ekspansja natury na ul. Legionów

Internauci i nasi słuchacze donoszą o fatalnym stanie niektórych częstochowskich chodników i dróg rowerowych, z których najbardziej zaniedbanymi wydają się ścieżki przy ul. Legionów. Miejski Zarząd Dróg wyjaśnia, że prace darniowania chodników wykonywane są na bieżąco. Stan częstochowskiej zieleni miejskiej już od kilku lat podgrzewa internetowe dyskusje. Tym razem uwagę internautów przykuwa stan chodników wzdłuż

Czytaj dalej