Stypendia Marszałka dla ludzi kultury

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w 2023 roku. Jest to jedyna prawnie dostępna forma bezpośredniego wsparcia ze środków publicznych osób fizycznych zajmujących się sztuką i dziedzictwem kulturowym. Wnioski można składać do 14 kwietnia 2023 roku. Wniosek powinien zawierać:

Czytaj dalej

Dwa konkursy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej: Program Klub oraz konkurs grantowy

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej: Program Klub oraz konkurs grantowy na organizację imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zgłoszenie przyjmowane są do 27 marca. „Program Klub rośnie w siłę. W tym roku zwiększamy pulę środków do 2,5 mln zł, dlatego zachęcam kluby

Czytaj dalej

Śląskie. Inwestujemy w talenty

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja” w roku szkolnym 2022/2023. Do zdobycia stypendia w wysokości 5000 zł. Termin naboru został ustalony na okres od 27 września do 31 października 2022 r. Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w regulaminie, mogą składać

Czytaj dalej

Ponad 5,3 miliona złotych na rozwój sportu i bezpieczeństwo nad wodą

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego na rok 2022. Celem konkursu jest wsparcie zadania publicznego Województwa Śląskiego, które będzie realizowane w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodą. Na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej przekazano łącznie 4 015 032 złotych, tj.: –

Czytaj dalej

Podstawą rodzina

Rusza tegoroczna edycja konkursu „Przyjaciel rodziny 2020”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2020”. Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne i powiatowe jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe.

Czytaj dalej

Przedszkolaki łapią oddech

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę rankingową placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w drugiej edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. 31 sierpnia Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę dotyczącą przyznania pomocy rzeczowej – w postaci oczyszczaczy powietrza dla jednostek samorządu terytorialnego. Lista rankingowa powstała na podstawie przeprowadzonego naboru, obejmującego etap składania deklaracji udziału

Czytaj dalej

Inicjatywy sołeckie docenione

24 marca 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2020 oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach Konkursu ubiegały się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. We wtorek 28 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury

Czytaj dalej

Śląskie dało wsparcie

Pakiety pomocowe dla służby zdrowia, przedsiębiorstw, turystyki i mieszkańców – podczas konferencji prasowej podsumowano dotychczasowe działania zarządu województwa związane z walką pandemią koronawirusa. – Całościowa kwota wsparcia, jakiego udzieliliśmy to 1,3 miliarda złotych. Pomoc otrzymał każdy, kto jej potrzebował. Nikt nie został pominięty – akcentuje marszałek Jakub Chełstowski. W konferencji wzięli wszyscy przedstawiciele zarządu województwa:

Czytaj dalej

Miliony na zadania związane z ochroną gruntów rolnych

7,2 mln zł trafi do gmin z województwa śląskiego na budowę dróg transportu rolnego. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął do realizacji 42 zadania gmin oraz dwa zadania powiatów. W tym roku wszystkie złożone przez beneficjentów wnioski zostały przyjęte do realizacji. Zadania dotyczą przede wszystkim budowy dróg transportu rolnego, ale także np. zakupu sprzętu komputerowego. W tym

Czytaj dalej

Solidarnie dla szpitali powiatowych

Województwo Śląskie uruchomiło procedurę solidarnościowego programu wsparcia powiatów i miast na prawach powiatu w zakresie ochrony zdrowia. To realne środki dla szpitali powiatowych na walkę z koronawirusem. Zgodnie z zasadami, przyjętymi przez Zarząd Województwa Śląskiego, o środki finansowe na walkę z COVID-19 może ubiegać się jednostka samorządu terytorialnego, jako podmiot tworzący lub większościowy udziałowiec/akcjonariusz dla

Czytaj dalej