Kiedy wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują tylko zwolnienia elektroniczne (e-ZLA). Lekarze przyzwyczaili się już do tej formy wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Elektroniczne zwolnienie lekarskie automatycznie przesyłane jest do ZUS i pracodawcy, który ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Są sytuacje, w których ubezpieczony, aby otrzymać wypłatę zasiłku chorobowego, musi

Czytaj dalej

Kiedy rolnikowi przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, jego małżonkowi, domownikowi), który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni. Zasiłek ten można jednak stracić w określonych okolicznościach. Jakie są wymogi związane z ubieganiem się o zasiłek chorobowy? Mówi Piotr Dobosz – dyrektor regionalnego oddziału KRUS w

Czytaj dalej