O Świętym Józefie – muzycznie w ZNPO

Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, Rok Świętego Józefa przyjął jak dar z nieba . Jednym z akcentów obchodów było nagranie kilku utworów dedykowanych Świętemu Józefowi. Mówią Grażyna Biesiekierska (dyrektor Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych), Zbigniew Gładysz (nauczyciel muzyki) i s. Nadia (Zgromadzenie Sióstr św. Józefa).

Czytaj dalej