Abp Wacław Depo: Życie jest darem pochodzącym od Boga

Na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego samego dnia (25 marca) obchodzimy również Dzień Świętości Życia. Wierni gromadzą się w świątyniach, aby modlić się w intencji każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Uroczystej Mszy św. w Sanktuarium Świętej Rodziny w Częstochowie, w asyście licznych księży, przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/1zycie_Depo_25_03_2019.mp3]

W homilii abp Wacław Depo zwracał m. in. uwagę, że chrześcijańska duchowość urzeczywistnia się zawsze we wspólnocie Kościoła:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/2zycie_Depo_25_03_2019.mp3]

Metropolita częstochowski wyjaśnił, że ewangelicznej miłości, wrażliwości i odwagi wiary uczy nas Maryja, która zaraz po Zwiastowaniu pobiegła, aby służyć swojej krewnej, Elżbiecie. Abp Depo zakończył kazanie wezwaniem:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/3zycie_Depo_25_03_2019.mp3]

W trakcie Mszy św. złożono przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli zobowiązania do dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Jedną z osób, które podjęły się tego zobowiązania była Anastazja Filipska:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/4zycie_Filipska_25_03_2019.mp3]

Na zakończenie Eucharystii małżeństwa przygotowujące się do narodzin dziecka otrzymały z rąk abp. Wacława Depo specjalne błogosławieństwo.

Po Mszy św., w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin Nazaret, odbyła się konferencja „Przygotowanie do narodzin dziecka i pierwszy etap po narodzinach”, wygłoszona przez Aleksandrę i Jerzego Nitkiewiczów. Jak podkreślał kierownik ośrodka, ks. Robert Grohs, takie spotkania są bardzo ważne:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/5zycie_Grohs_25_03_2019.mp3]

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium vitae” („Ewangelia życia”), ogłoszonej 25 marca 1995 r. Papież napisał w niej m.in., że „człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia”.

Tekst: ZD

Foto: Aleksandra Mieczyńska