Kontakt

KONTAKT

Nadawcą programu pod nazwą
Katolickie Radio Fiat” jest:
Archidiecezja Częstochowska z siedzibą w Częstochowie
42-200 Częstochowa,Al. NMP 54
tel.: +48 34 324 10 44
kuria@archiczest.pl

Numer koncesji: Nr 351/K/2018-R

Adres do korespondencji:
Katolickie Radio Fiat
42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44
tel. +48 34 365 12 56/wew. 1
radio@fiat.fm

Emisja:
tel: +48 34 365 12 56/wew. 2
radio@fiat.fm

Newsroom i redakcja:
tel: +48 34 365 12 56/wew. 3
radio@fiat.fm

Katolickie Radio Fiat jest jednostką organizacyjną Archidiecezji Częstochowskiej

Struktura organizacyjna Archidiecezji dostępna pod adresem:
https://archiczest.pl/biskupi,13/

Osobą zarządzającą Rozgłośnią w imieniu Arcybiskupa Metropolity  Częstochowskiego
jest Aleksandra Mieczyńska – p.o. Dyrektor Radia

Nadawca wydaje serwisy www.fiat.fm oraz www.czestochowskie24.pl

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.