Zespół

Ks. Piotr Zaborski – dyrektor naczelny
dyrektor@fiat.fm

Aleksandra Mieczyńska – zastępca dyrektora
a.mieczynska@fiat.fm

Jacek Jarawka – szef anteny, redaktor muzyczny
j.jarawka@fiat.fm

Redakcja:

Aleksandra Broncel-Kudła a.broncel-kudla@fiat.fm
Zbigniew Derda z.derda@fiat.fm szef redakcji
Rafał Gawenda r.gawenda@fiat.fm
Bartłomiej Nowak b.nowak@fiat.fm szef redakcji internetowej

Dział Maketingu i Reklamy:
Edyta Jarawka e.jarawka@fiat.fm

Współpraca:

Piotr Jędryka radio@fiat.fm
Aleksandra Makieła radio@fiat.fm
Emilia Miarka radio@fiat.fm
Rafał Młynarski radio@fiat.fm
Karol Płaczkiewicz radio@fiat.fm
Bartłomiej Wiśniewski radio@fiat.fm