Człowiek w centrum

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zorganizował 5. Międzynarodową Konferencję Media for Man. Tematem tegorocznej konferencji (23-24 kwietnia 2024) to: “Etyka mediów jako gwarancja bezpieczeństwa człowieka. Zagrożenia i wyzwania w Krajach Trójmorza” („Media Ethics as a Guarantee of Human Security. Threats and Challenges in the Three Seas Countries”). Tytuł konferencji niewiele może mówi przeciętnemu zjadaczowi chleba, ale jeśli zapytamy o bezpieczeństwo zamieszczania w sieci prywatnych zdjęć z dziećmi, z wnukami – temat dyskusji naukowców staje się zdecydowanie bliższy. O czym warto pamiętać myśląc o obecności w social mediach? Gdzie zaczyna się/kończy nasza prywatność? Z prof. Katarzyną Drąg, przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji Media for Man 2024, rozmawia Aleksandra Mieczyńska.

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Tytuł projektu: „Etyka mediów jako gwarancja bezpieczeństwa człowieka. Zagrożenia i wyzwania w krajach Trójmorza”.

Patronat medialny nad projektem przyjęło m.in. Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Wykorzystane zdjęcie pochodzi z archiwum prywatnego prof. Katarzyny Drąg