,,Chcemy prosić o jego wstawiennictwo” – odpust w parafii św. Stanisława BM

W środę, 8 maja parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Częstochowie obchodziła wspomnienie swojego patrona. Podczas Mszy św. kazanie wygłosił ks. Rafał Zawisza, proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Dąbrowie.

Proboszcz parafii św. Stanisława BM ks. Jacek Michalewski podkreślił, że św. Stanisław to wciąż aktualny wzór do naśladowania:

Podczas kazania ks. Zawisza zauważył, że w dzisiejszym świecie rośnie bierność wobec zła:

Kaznodzieja podkreślił, że owa bierność skutkuje zepsuciem moralnym i zachwianiem wartości, także w Kościele:

Św. Stanisława, biskupa i męczennika, który jest głównym patronem Polski, św. Jan Paweł II nazwał „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”.

Kazanie ks. Zawiszy: