Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie zaprasza!

Rekrutacja na studia do Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie, który afiliowany jest do Akademii Teologicznej w Warszawie, ruszy 1 czerwca i potrwa do 30 września.

Do rekrutowania na uczelnię zachęca dyrektor Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie ks. dr Kamil Zadrożny. Duchowny zdradził, na jakie kierunki i rodzaje studiów można się zapisać:

Studia na Instytucie dla osób świeckich są niestacjonarne i odbywają się w soboty i niektóre piątki. Jaka kariera zawodowa czeka absolwentów uczelni?:

Zajęcia w Instytucie Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie pozwolą zdobyć szeroki zakres wiedzy z teologii i filozofii:

Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie w 2022 roku został afiliowany do Wydziału Teologicznego Akademii Katolickiej w Warszawie. Na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej wszyscy studenci, którzy studiują w Częstochowie, zarówno seminarzyści z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego, jak i osoby świeckie studiujące są studentami Akademii Katolickiej w Warszawie.