Bóg stawia nas w odpowiednim miejscu i czasie

Ks. prał. dr hab. Marian Duda zgodnie ze Statutem WIT po upływie dwóch pięcioletnich kadencji 1 września przestanie (zgodnie ze Statutem WIT) pełnić urząd dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego i Opiekuna Sekcji Wydziału Teologicznego UPJP II w Częstochowie. Kończąc ten etap swojego życia ks. prof. Marian Duda w rozmowie w Radiu Fiat mówi o tym, co dziś wydaje się być z tych dziesięciu lat najważniejsze i o tym, co ważne jest dziś i będzie jutro.
[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/07/ks_prof_Marian_Duda.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska