Deklamowali papieskie wiersze

 

Prawie setka młodych recytatorów wzięła udział w powiatowym konkursie recytatorskim „Poezja Św. Jana Pawła II”, zorganizowanym przez Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Urząd Miasta i Zespół Szkół Technicznych.

Konkurs w siedzibie OPK Gaude Mater nieprzypadkowo odbył się 18 maja. To dzień, kiedy na świat przyszedł Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł Drugi. Gdyby żył, w tym roku obchodziłby swoje 95 urodziny. W konkursowych zmaganiach z jego niełatwą w odbiorze poezją oraz własną tremą zmierzyli się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Częstochowy i regionu. O przyznaniu konkursowych laurów zadecydowało jury w składzie: ks. dr Łukasz Dyktyński – wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym, dr Beata Łukarska – wykładowcęa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela” ks. Mariusz Frukacz.

Wyniki konkursu:


Grand prix: Klaudia Stanirowska


Szkoły podstawowe:
I. Natalia Górecka
II. Amelia Szpigiel
III. Aleksandra Bawor
Wyróżnienia – Filip Łaskawski i Kamila Więckowska


Gimnazja:
I. Weronika Popczyk
II. Bartosz Oziębłowski
III. Kinga Krystaszek
Wyróżnienia – Patrycja Borowiecka i Jakub Ławejko


Szkoły ponadgimnazjalne:
I. Natalia Bednarczyk
II. Patrycja Kulak
III. Kamila Sikora


Laureaci otrzymali nagrody z rąk: poseł na sejm, Haliny Rozpondek, viceprezydenta miasta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka i dyrektora OPK Gaude Mater – Tadeusza Piersiaka.

Adam Jakubczak

IMG_20150518_131136

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 24 Mar 2018 04:07:17 GMT [expires] => Sat, 24 Mar 2018 04:07:17 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303433; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="43,42,41,39,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 24 Mar 2018 04:07:17 GMT Expires: Sat, 24 Mar 2018 04:07:17 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303433; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="43,42,41,39,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 04:07:17 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 04:07:17 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303433; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="43,42,41,39,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )