Inwestycje, które mają posłużyć środowisku

Na ostatniej Sesji Rady Miasta 27 lutego radni podjęli uchwały o dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych. O szczegółach mówi Andrzej Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_inwestycje_szczerba_11_03.mp3]

Oprócz powyższego mają być również dofinansowania na montaż kolektorów słonecznych oraz usuwanie elementów budowlanych zawierających azbest.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_inwestycje_szczerba_11_03.mp3]

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. Kiedy wniosek zostanie złożony, dana nieruchomość nie może być wykorzystana na działalność gospodarczą oraz żadną inną działalność zarobkową.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/3_inwestycje_szczerba_11_03.mp3]

Celem wszystkich tych działań ma być poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska.

MST

Foto źródło: pexels.com