Nakłaniał młode kobiety do znieważania grobów

SADY

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu Damianowi K., który dotyczy nakłaniania młodych kobiet do znieważania grobów.

W toku śledztwa ustalono, że w czerwcu 2014 r. Damian K. poznał przypadkowo na ulicy 16-letnią Wiolettę R. oraz jej koleżanki. W trakcie rozmowy oskarżony zaproponował im plucie na chodnik, obiecując za to pieniądze. Dziewczyny przystały na jego propozycję i otrzymały od oskarżonego 50 zł. Podczas tego spotkania Damian K. uzyskał od dziewczyn ich numery telefonów.

Po upływie kilku dni oskarżony zaprosił telefonicznie Wiolettę R. i Dianę B. do swojego mieszkania. Tam ponownie zaproponował dziewczynom plucie na różne przedmioty, w zamian za co przekazał im pieniądze. W trakcie kolejnych spotkań w mieszkaniu oskarżony kilkukrotnie częstował małoletnie wódką i piwem.

Damian K. namówił też Wiolettę R., aby udała się w jego towarzystwie na cmentarz Św. Rocha w Częstochowie, w celu plucia na groby oraz stawania na nich nogami. W ten sposób małoletnia znieważyła miejsca pochówku zmarłych. Za te czyny oskarżony zapłacił dziewczynie 60 zł. Damian K. utrwalił zachowanie Wioletty R. na filmie, który w lutym 2015 r. zamieścił na jednym z portali internetowych. Ponadto w grudniu 2014 r. oskarżony usiłował doprowadzić małoletnią do obcowania płciowego, obiecując jej pieniądze w kwocie 1000 zł.

W dalszym śledztwie stwierdzono, że Damian K. nakłaniał również do plucia na groby Dianę B. oraz dwie inne dziewczyny.

Na podstawie opinii biegłych lekarzy z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii ustalono, że oskarżony w czasie popełnienia zarzucanych mu przestępstw był w pełni poczytalny.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Damian K. przyznał się do zarzucanych mu przestępstw.

Przestępstwo znieważenia zwłok, prochów ludzkich lub miejsca pochówku zmarłego, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat. Taką samą karą jest zagrożone przestępstwo rozpijania małoletniego. Przestępstwo usiłowania doprowadzenia małoletniego do obcowania płciowego, poprzez udzielenie mu korzyści majątkowej, jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

(Dane osobowe osób małoletnich zostały zmienione)

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 24 Feb 2018 04:11:19 GMT [expires] => Sat, 24 Feb 2018 04:11:19 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 24 Feb 2018 04:11:19 GMT Expires: Sat, 24 Feb 2018 04:11:19 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 24 Feb 2018 04:11:19 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 24 Feb 2018 04:11:19 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )