XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Częstochowy

29 sierpnia odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Częstochowy. Radni podejmowali uchwały dotyczące zmian m.in. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Częstochowy na lata 2019-2033 oraz w budżecie miasta na rok 2019.

Jednak największe kontrowersje spotkały się z wprowadzeniem zmian w uchwale dotyczącej zwolnienia z opodatkowania nieruchomości znajdujących się w Częstochowie w specjalnych strefach ekonomicznych. Mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Piotr Wrona:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/1_PIOTR_WRONA_30_08_2019.mp3]

W uzasadnieniu do uchwały jako przyczynę tych zmian wskazano „dobrą koniunkturę na rynku pracy oraz zwiększenie jakości miejsc pracy tworzonych ze wsparciem Miasta Częstochowy”. Jednak zaproponowana kwota dla wielu przedsiębiorców wydaje się niemożliwa do zrealizowania:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/2_PIOTR_WRONA_30_08_2019.mp3]

Pomysł zaproponowany przez radnego PiS Piotra Wronę spotkał się jednak z różnymi reakcjami:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/3_PIOTR_WRONA_30_08_2019.mp3]

Na XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Częstochowy podjęto również uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz w sprawie zmian w statucie Filharmonii Częstochowskiej im Bronisława Hubermana.

AK