23. Pielgrzymka Kresowian na Jasnej Górze

23. Pielgrzymka Kresowian i Towarzystwa Miłośników Lwowa na Jasną Górę łączy Polaków mieszkających w ojczyźnie oraz tych, którzy mieszkają na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. Łączy ich troska o wspólną kulturę i dziedzictwo Kresów. O celach pielgrzymki mówi ks. Grzegorz Draus, proboszcz parafii św. Jana Pawła II we Lwowie:

– Ludność ziem kresowych jest bardzo religijna i dlatego nie mogło jej nie być na Jasnej Górze. Pragną, przy okazji rozmawiania o swoich sprawach dotyczących kultury, dotyczących narodu, również napełniać się duchowo. Nade wszystko wspaniale, że to wszystko jest powiązane i nie można kultury polskiej oddzielić od wiary w Chrystusa. I dlatego dobrze, że to miejsce jest właśnie wybrane na ów zjazd, który staje się pielgrzymką i duchowym umocnieniem.

Ks. Grzegorz przybył do częstochowskiego sanktuarium także z własną misją:

– Tutaj też przyjechałem, tutaj przywiozłem i złożyłem na Jasnej Górze taki niezwykły dar. Jest to dachówka, która pochodzi z ruin domu na południu Lwowa, na fundamentach którego powstaje kościół św. Jana Pawła. Jest też taki dobry znak, że chcemy budować nasz kościół na takiej dobrej tradycji przeszłości – w przyszłość. I w ten sposób, prosząc o pomoc Boga w budowie tego kościoła św. Jana Pawła w Lwowie, złożyliśmy przy ołtarzu jasnogórskim, przed ołtarzem Matki Bożej ową dachówkę. I niech będzie to znak dobrej Bożej pomocy w budowaniu kościoła.

Ważnymi wydarzeniami podczas pielgrzymki były apel pamięci oraz Msza św. poświęcona wszystkim Polakom poległym na wschodzie.

KN