Abp Stanisław Nowak: Bp Miłosław Kołodziejczyk jest wciąż w naszej pamięci

„Niech Bóg da mu widzenie, visio beatifica. Niech go ogarnie. Niech go Bóg widzi na wieki” – mówił w homilii abp senior Stanisław Nowak, który 4 marca przewodniczył Mszy św. w kościele rektorskim pw. Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu Kule, w krypcie biskupów pomocniczych archidiecezji częstochowskiej, w intencji zmarłego 25 lat temu bp. Miłosława Kołodziejczyka, biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej w latach 1978-1994. 

Mszę św. koncelebrowali m. in. bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej i Ks. Eugeniusz Kołodziejczyk, brat bp. Miłosława Kołodziejczyka.

W homilii abp Nowak wskazał na postać św. Kazimierza. – Ten święty dzisiaj przemawia do nas i mamy się czego od niego uczyć – mówił abp Nowak.

Arcybiskup senior przypominając wielkie postawy duchowe i moralne św. Kazimierza podkreślił, że „ten święty naprawdę kochał Boga i bliźniego” –  Był zakochany w Najświętszym Sakramencie, w Chrystusie Eucharystycznym. Żył Bożym Prawem, przykazaniami. Powtarzał „raczej umrzeć niż zgrzeszyć” – podkreślił arcybiskup senior.

–  To był człowiek wielkiej mądrości i pracowitości. Bardzo dążył do Boga, do Którego szedł pełen ufności i nadziei. Był bardzo miłosierny i dobry – kontynuował.

Na zakończenie abp Nowak zaznaczył, że bp Miłosław Kołodziejczyk jest wciąż w naszej pamięci, w naszych umysłach – Trzeba, aby seminarium niosło ze sobą pamięć o tym biskupie i tak jak on żyło tradycją kazimierzowską – zaapelował abp Nowak.

W rozmowie z „Niedzielą” ks. Eugeniusz Kołodziejczyk wspominając zmarłego biskupa powiedział: „Kiedy tu przybywam, to mam mojego brata przed oczami. Bardzo blisko jestem mojego brata w modlitwie, tak jak za życia biliśmy blisko siebie”.

Bp Miłosław Kołodziejczyk urodził się 23 czerwca 1928 r. w Sułoszowej. W 1947 r. wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po pięciu latach studiów filozoficzno-teologicznych uzyskał stopień magistra teologii na podstawie pracy pt. „O świętych obcowaniu w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Ignacego Różyckiego. 29 czerwca 1952 r. otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze częstochowskiej z rąk bp. Stanisława Czajki.

Po święceniach podjął pracę duszpasterską w Zagórzu i Gomunicach. Wkrótce jednak został posłany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1956 r. uzyskał stopień licencjata z teologii. Od tego też roku był profesorem w Częstochowskim Seminarium Duchownym. W tym samym czasie pełnił tu funkcje sekretarza, prefekta studiów i wychowawcy. Studiował w Warszawie i Krakowie. W Warszawie na Akademii Teologii Katolickiej  uzyskał stopień doktora z teologii dogmatycznej (eklezjologii) w 1967 r. na podstawie pracy pt. „Tożsamość mistycznego ciała Chrystusa i Kościoła rzymsko-katolickiego w teologii ostatniej doby”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Ignacego Różyckiego. Następnie w latach 1967-69 kontynuował studia w Rzymie, Paryżu i Louvain.

14 sierpnia 1974 r. został mianowany przez bp. Stefana Barełę rektorem Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 23 października 1978 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji częstochowskiej. Była to pierwsza nominacja biskupia za pontyfikatu Jana Pawła II. Święcenia przyjął 31 grudnia 1978 r. z rąk bp. Stefana Bareły. Został tym samym biskupem tytularnym Avissy. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Sub Tuum Praesidium” (Pod Twoją obronę). Zmarł 3 marca 1994 r. w Częstochowie.

źródło: archiczest.pl