Uzdrawiajcie chorych i wskrzeszajcie umarłych

Kasperiańskie Dni Młodych przyniosły wiele spotkań ze świadkami Chrystusa. Jednym z nich był Krzysztof „Rambo” Zdanowicz. Ostatniego dnia rekolekcji przyjechał by głosić, że Bóg jest wszechmogący i chce dawać ludziom łaskę uzdrawiania. Autentyczność jego świadectwa potwierdzał entuzjazm, który towarzyszył mu przez całe spotkanie. Krzysztof mówi, że głoszenie samo wylewa się z jego ust:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/08/Rambo-1.mp3]

Głoszenie jeszcze umacnia wiarę „Rambo”:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/08/Rambo-2.mp3]

Swoim słowem Krzysztof pomaga odnaleźć szczęście innym:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/08/Rambo-3.mp3]

Podczas spotkania świadek głosił, że dziecko Boga może robić rzeczy niemożliwe. Wystarczy tylko uwierzyć, że naprawdę dla niego nie ma nic niemożliwego. W imię Jezusa możemy, jak mówi sam Chrystus w Ewangelii św. Mateusza, uzdrawiać chorych i wskrzeszać umarłych (por. Mt 10,8).

KN