Caritas prowadzi akcję „Kromka chleba”

kromka-chleba

Caritas w Polsce rozpoczyna kampanię „Kromka Chleba”, której celem jest zbiórka środków na dożywianie osób ubogich, a także informowanie społeczeństwa o sytuacji tych osób i prezentacja licznych działań Caritas związanych z walką z ubóstwem.

Między 10 września a 2 października na ulicach 7 polskich miast wolontariusze Caritas będą zbierać środki na wsparcie osób najuboższych. Symbolem pomocy ubogim będzie chleb, którym wolontariusze Caritas będą się dzielić z przechodniami. Na znak jedności z ubogimi chlebem będą się również dzielić wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas w swoich wspólnotach parafialnych. Wydarzenia te będą miały miejsce we Wrocławiu, w Siedlcach, Zielonej Górze, Elblągu, Tarnowie i Rudniku nad Sanem. Akcja „Kromka chleba” dotrze również w Częstochowie.

­Caritas diecezjalne w Polsce prowadzą 69 ośrodków pomocy dla osób bezdomnych, 91 jadłodajni dla ubogich, 31 domów pomocy społecznej, 32 ośrodki dla matek z dziećmi oraz 180 świetlic socjoterapeutycznych. W całej Polsce działa blisko 5000 Parafialnych Zespołów Caritas zajmujących się w większości troską o osoby ubogie.

Według danych GUS z 2015 roku, 2,5 mln osób w Polsce żyło w ubóstwie głębokim a blisko 6 mln w ubóstwie relatywnym. Z głębokim ubóstwem związane jest często niedożywienie, które w sposób szczególny dotyka dzieci znajdujące się w procesie rozwoju.

AS