Depresja i jej oblicza

Kilkunastu ekspertów oraz nauczyciele akademiccy debatowali nad problemem depresji podczas Seminarium Naukowo-Edukacyjnego w Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydarzenie skierowano do młodych ludzi, a jego celem było przeciwdziałanie jednej z najniebezpieczniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku.

Depresja ma różne oblicza. Tak jak osoby, które na nią zachorowały. Niepokojące symptomy to izolacja społeczna, a nawet objawy fizyczne sugerujące inne choroby, np. problemy z sercem, bóle głowy czy dolegliwości żołądkowe. Pojawiają się problemy ze snem, stany lękowe, a nawet myśli samobójcze. Według badań naukowych na depresję cierpi coraz więcej osób, dlatego specjaliści próbują przeciwdziałać jej w różny, możliwy sposób. W Uniwersytecie im. Jana Długosza psychoterapeuci, psycholodzy, psychiatrzy i pedagodzy tłumaczyli młodzieży, jak rozpoznać objawy choroby oraz w jaki sposób jej zapobiegać. Więcej na ten temat mówi Wioletta Sołtysiak, pracownik dydaktyczno-naukowy Wydział Prawa i Ekonomii UJD, a także organizator Seminarium Naukowo-Edukacyjnego pt. „Depresja i jej oblicza”.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_depresja_Soltysiak_04_03_2020.mp3]

Na wykłady i spotkania zostało zaproszonych wielu specjalistów, o czym mówi dr hab. Monika Adamska-Staroń, pracownik dydaktyczno-naukowy Wydziału Nauk Społecznych Katedry Pedagogiki UJD.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_depresja_Staron_04_03_2020.mp3]

Seminarium złożone było z trzech części. Na początku uczestnicy obejrzeli film „Pręgi”, reżyserii Magdaleny Piekorz. Następnie odbył się panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi. Dla młodzieży przygotowano też warsztaty, prowadzone przez psychoterapeutów.
Depresja powoduje, że to, co kiedyś nie sprawiało choremu żadnej trudności, teraz jest niewykonalne. Jak mówi Zbigniew Matyszczak, inicjator Kampanii na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa oraz współorganizator seminarium, depresja to bardzo podstępna choroba, dlatego należy o niej rozmawiać przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/3_depresja_Matyszczak_04_03_2020.mp3]

Organizatorami Seminarium były: Wydział Prawa i Ekonomii, Wydział Nauk Społecznych, Poradnia Prawa UJD w Częstochowie, Koło Naukowe Myśli Administracyjno-Prawnej oraz organizatorzy zewnętrzni: Zbigniew Matyszczak – inicjator Kampanii na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa, mgr Eliza Krzak – realizatorka projektu pt. Dla Ciebie Psychoterapia Rozwój Nauka, Urząd Miasta Częstochowy.

ABK