Konkurs inspirowany twórczością Zdzisława Beksińskiego

MUZEUM Z.BEKSINSKIEGO

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie przygotowała konkurs pod nazwą „Warsztat i wyobraźnia. Z inspiracji twórczością Zdzisława Beksińskiego”. Celami konkursu są: propagowanie wiedzy o artyście Zdzisławie Beksińskim, popularyzowanie jego twórczości, rozwijanie umiejętności warsztatowych młodych adeptów sztuki, rozbudzanie wyobraźni plastycznej i zwrócenie uwagi na znaczenie interpretacji i inspiracji w procesie twórczym.
– Konkurs jest pomysłem dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki – Czesława Tarczyńskiego, który bardzo dba o promocję Zdzisława Beksińskiego, o należytą wiedzę o tym artyście, a to wszystko ze względu na zdeponowaną u nas kolekcję jego prac – mówi Joanna Matyja z Miejskiej Galerii Sztuki. – Adresatami konkursu mają być nie profesjonalni artyści, ale adepci sztuk wizualnych, czyli uczniowie szkół średnich plastycznych oraz studenci kierunków artystycznych – dodaje.

W roku 2015 przypada 10. rocznica śmierci Zdzisława Beksińskiego, stąd też pomysł na konkurs. Uczestnicy konkursu powinni wykonać prace w technikach, którymi posługiwał się patron konkursu – wśród nich można wskazać: rysunek (ołówek, tusz, piórko, długopis,grafit), malarstwo, fotografia – bądź też prace w technikach autorskich. Organizatorom konkursu zależy na tym, by nadesłane prace były swoistą interpretacją twórczości Beksińskiego. – W założeniach tego konkursu nie chcemy ani promować, ani punktować, ani jakoś szczególnie nakłaniać do imitowania tej twórczości, ale raczej do znalezienia własnej interpretacji tego, co Beksiński malował – wyjaśnia Joanna Matyja.

I etap nadsyłania zgłoszeń i reprodukcji drogą elektroniczną mija 15 stycznia 2015 roku.
Więcej szczegółów na temat konkursu szukać należy na stronie

http://www.galeria.czest.pl/wystawa-2004-x338.html.

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Tue, 23 Jan 2018 03:54:12 GMT [expires] => Tue, 23 Jan 2018 03:54:12 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Tue, 23 Jan 2018 03:54:12 GMT Expires: Tue, 23 Jan 2018 03:54:12 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Tue, 23 Jan 2018 03:54:12 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Tue, 23 Jan 2018 03:54:12 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )