„Lekcje online” – oferta edukacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości na czas epidemii

grafika źródło: www.gov.pl

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa wyklucza dotychczasową formę bezpośrednich spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zajęcia, które cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród uczniów szkół podstawowych i średnich, będą jednak kontynuowane w bezpiecznej postaci „Lekcji online”.
Jedną z propozycji zajęć dla szkół podstawowych (klasy VI-VIII) jest program „Przygody z Paragrafem – inaczej niż zwykle” . Celem jest przybliżenie ucznia
w ciekawy i dostępny sposób tematyki administracji rządowej oraz ustroju polskiego (z podziałem na 3 niezależne moduły tematyczne: „Władzę ustawodawczą”, „Władzę wykonawczą”, „Władzę sądowniczą”).

Mam prawo do…
Bardzo istotne jest także uwzględnienie każdego dziecka, poznanie ich przez te same dzieci, a także szanowania i ograniczone przez dorosłych. Tematyka ta dostępna w lekcji online „Mam prawo do…”, dla studentów klas IV-V, przygotowana i współpracujemy z Rzecznikiem Praw Dziecka.
Czas trwania zajęć – 30 minut.
Formularze zgłoszeniowe „Przygody z Paragrafem – inaczej niż zwykle”:

https://www.webankieta.pl/ankieta/525450/mam-prawo-do-lekcje-online.html

https://www.webankieta.pl/ankieta/525438/ustroj-rp-lekcje-online.html

https://www.webankieta.pl/ankieta/525354/administracja-rzadowa-lekcje-online.html

Prosta sprawa
„Problemy Prawa? – Prosta Sprawa ” to propozycja lekcji online dla szkół średnich. W zależności od zainteresowań uczniów, chęci bliższego poznania różnych zawodów prawniczych, przez bardziej dostępne wybierz swoją ścieżkę zawodową w przyszłości, uczniowie mają możliwość wyboru zajęć o zawodach prawniczych. Bardzo cenna jest też znajomość przepisów i procedur prawnych, które uczestniczą sądownictwo, prawo karne, postępowanie karne, postępowanie spadkowe i prawo rodzinne.
Czas trwania zajęć – 45 minut.
Formularz zgłoszeniowy „Problemy Prawa? – Prosta Sprawa”

https://www.webankieta.pl/ankieta/524892/problemy-prawa-prosta-sprawa-lekcje-online.html

Pamięć i tożsamość
Trzecią propozycją lekcji online dla szkół podstawowych i średnich jest program „Pamięć i tożsamość” . Zajęcia te są powiązane z wydarzeniami historycznymi, pojęciem tożsamości narodowej i znaczeniem sztuki, kulturą i muzyką, które mają na celu wzbudzić i rozwinąć uczucia patriotyczne, przez takie określenie odpowiedzialności za siebie i za Ojczyznę.
Czas trwania zajęć – ok. 50 minut.
Formularz zgłoszeniowy „Pamięć i tożsamość” :

https://www.webankieta.pl/ankieta/525748/pamiec-i-tozsamosc-narodowa-lekcje-online.html

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości