Radni PiS apelują do prezydenta: Jeśli nie radzi Pan sobie z rządzeniem, to powinien Pan zrezygnować z funkcji

Podczas sesji Rady Miasta Częstochowy, która rozpoczęła się dziś w południe radni dyskutowali o projekcie budżetu na 2020 rok. Dwie godziny przed rozpoczęciem sesji, radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości zwołali konferencję prasową, podczas której przedstawili swoje postulaty dotyczące projektu budżetu.

Mocno podkreślali, że przyszłoroczne plany finansowe miasta są niewspółmierne do potrzeb mieszkańców, którzy, zdaniem radnych, coraz głośniej mówią o swoim niezadowoleniu ze sposobu zarządzania miastem.

Konferencję rozpoczęła radna Monika Pohorecka, zwracając się do prezydenta Matyjaszczyka z apelem:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/1_Pohorecka_Monika_28_11_2019.mp3]

Radni poruszyli wiele ważnych problemów, które nie mają swojego odzwierciedlenia w planowanym budżecie. Są to m.in. budowa Centrum Piłki Nożnej, wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w centrum Częstochowy, czy grożący miastu zwrot środków za autobusy hybrydowe.
Radni odnieśli się także do rachunku, który prezydent wystawił rządowi i skierował do sądu sprawę o dopłatę za wykonane zadania z zakresu administracji rządowej. Chodzi o działania prowadzenie ewidencji ludności i obowiązki Urzędu Stanu Cywilnego. Mówi radny Paweł Ruksza:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/2_Ruksza_28_11_2019.mp3]

Sesja Rady Miasta rozpoczyna się od czytania projektu budżetu, jednak w kolejnych punktach obrad jest zmiana w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, która zakłada zmniejszenie o ponad 13 mln środków na budowę Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie.