Święty Mikołaj wyruszy na Wileńszczyznę

Dzień Świętego Mikołaja zbliża się wielkimi krokami. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach Święty Mikołaj szykuje się z darami w podróż na Wileńszczyznę. Od około dwóch dekad za sprawą Towarzystwa Patriotycznego „Kresy” z Częstochowy, Polacy, którzy tam mieszkają, otrzymują dary, których zbiórka dobiega właśnie końca. Do akcji wspierania rodaków na Kresach z roku na rok włącza się coraz więcej osób i instytucji. Mówi jeden z głównych koordynatorów  ks. Ryszard Umański z Parafii NMP Częstochowskiej:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/Mikolaj-rusza-ma-wilenszczyzne1.mp3]

 

Organizator jak też przedstawiciele gmin, które w tym roku włączyły się do akcji podkreślają, że ma ona zarówno charytatywny jak patriotyczny charakter. Mówi Iwona Skorupa – dyrektor gminnego centrum kultury w Poczesnej:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/mikolaj-rusza-na-wilenszczyzne2.mp3]

 

Inicjatywę po raz pierwszy wsparła także gmina Janów. Mów sekretarz Monika Gałązka:

 

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/mikolaj-ruszy-na-wilenszczyzne3.mp3]

Po raz trzeci w inicjatywę niesienia pomocy rodakom na Wileńszczyźnie włączyła się także gmina Rędziny. Mówi wójt Paweł Militowski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/Mikolaj-wyruszy-na-wilenszczyzne4.mp3]

 

Celem akcji jest pomoc Kresowianom, którzy nigdy nie zapominają o Polsce i naszym języku. Na Litwie mieszka 200 tys. Polaków, w niektórych gminach Wileńszczyzny stanowią nawet większość mieszkańców. Niestety, nie mogą liczyć na takie same prawa jak Litwini w Polsce. Na Litwie kreowany jest negatywny wizerunek Polaka, nastawionego nacjonalistycznie bądź anty litewsko. Potrzebna jest moralna i finansowa pomocy ze strony Polski – co bardzo często akcentują przedstawiciele polskiej mniejszości na Litwie.

PN

 

 

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Tue, 23 Jan 2018 03:40:54 GMT [expires] => Tue, 23 Jan 2018 03:40:54 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Tue, 23 Jan 2018 03:40:54 GMT Expires: Tue, 23 Jan 2018 03:40:54 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Tue, 23 Jan 2018 03:40:54 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Tue, 23 Jan 2018 03:40:54 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )