Uroczyste objęcie stanowisk w częstochowskiej Policji

policja_1

Wczoraj szef częstochowskich policjantów podinsp. Sławomir Litwin dokonał uroczystego wprowadzenia Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie podinsp. Joanny Lazar, która do tej pory pełniła obowiązki na tym stanowisku. Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. Dariusz Kiedrzyn dokonał natomiast wprowadzenia Komendanta Komisariatu Policji w Koniecpolu podinsp. Marka Widawskiego.

Wczoraj o godzinie 11.00 w budynku Komisariatu Policji w Koniecpolu nastąpiło uroczyste wprowadzenie komendanta tamtejszej jednostki Policji podinsp. Marka Widawskiego, pełniącego do tej obowiązki na tym stanowisku. Wprowadzenia dokonał Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. Dariusz Kiedrzyn. Zmiana kierownictwa komisariatu nastąpiła w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego komendanta podinsp. Marka Struskiego. O godzinie 14.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie podinsp. Joanna Lazar objęła uroczyście stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji. Wprowadzenia dokonał podinsp. Sławomir Litwin. Wcześniej wydziałem tym kierowała podinsp. Mariola Biskup – obecnie Komendant Komisariatu I Policji w Częstochowie.

W ceremoniach uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa, policjantki, policjanci oraz pracownicy cywilni, którzy składali mianowanym gratulacje i serdeczne życzenia.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 17 Mar 2018 05:59:24 GMT [expires] => Sat, 17 Mar 2018 05:59:24 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 17 Mar 2018 05:59:24 GMT Expires: Sat, 17 Mar 2018 05:59:24 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 17 Mar 2018 05:59:24 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 17 Mar 2018 05:59:24 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )