1050 rocznica Chrztu Polski – obchody w Wieluniu

Obchody_rocznicy_Chrztu_Polski

W kościele pw. Bożego Ciała w Wieluniu odbyły się dziś (21.04) uroczystości związane z 1050 rocznicą przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Mszy św. w intencji ojczyzny przewodniczył abp Stanisław Nowak. Jubileuszowa liturgia miała bardzo uroczysty charakter i obfitowała w wiele symboli nawiązujących do wydarzeń sprzed 1050 laty. Po homilii, wierni wraz z księżmi, którzy koncelebrowali liturgię nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. O znaczeniu jubileuszu mówi Prepozyt Kolegiackiej Kapituły Wieluńskiej ks. prałat Marian Mermer:

– Ten jubileusz ma nas uwrażliwić i uczulić, nas Polaków, na niebezpieczeństwa i zagrożenia jakie niesie współczesny świat. Jest to również przypomnienie o wartościach moralnych, etycznych i religijnych. I właśnie w tym kontekście powinniśmy na ten jubileusz spojrzeć.

Dalszą częścią obchodów był wykład ks. prof. Jana Związka, który wygłosił w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, który mówił m.in. o tym, co dzięki temu wydarzeniu otrzymaliśmy:

– Chrzest dał Polsce niezależność i równość wśród ówczesnych narodów Europy. Król Polski, Mieszko I, został postawiony w rzędzie najpotężniejszych władców tamtych czasów. Cała struktura władzy państwowej i kościelnej, właśnie dzięki przyjęciu chrześcijaństwa, została przeniesiona na ziemie polskie.

Jak to było przed 1050 laty mówi dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek:

– Początki państwa polskiego były skomplikowane. X wiek i postać księcia Polan, Mieszka, przez nas zwanego pierwszym, który wraz ze swoim zastępem dokonał ważnego dzieła, wprowadził do Europy i rodziny chrześcijańskiej. Poprzez obchody tu, w Wieluniu, pragniemy przypomnieć naszym mieszkańcom to co działo się 1050 lat temu, ale nawiązujemy również do historii najnowszej, cementując nasze związki z tradycją chrześcijańską i poczuciem dumny z tego, że jesteśmy Polakami.

Zakończeniem wieluńskich obchodów związanych z 1050 rocznicą Chrztu Polski był koncert połączonych chórów: Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wieluniu, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz Zespołu Muzyki Dawnej.

PKr