16 stycznia 1945 roku – koniec wojny w Częstochowie

16 stycznia 1945 roku na ulicach Częstochowy pojawiły się pierwsze czołgi Armii Radzieckiej. Nawała sowiecka parła na zachód, a słaba już III Rzesza nie była w stanie jej zatrzymać. Słaby garnizon niemiecki stawiał nikły opór, będący raczej próbą osłaniania odwrotu z miasta niż powstrzymania ataku sowieckich wojsk. O walkach w Częstochowie w styczniu 1945 roku opowiada dr Juliusz Sętowski z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1wyzwolenie_Setowski_16_01_2019.mp3]

Ofiar wśród ludności cywilnej na szczęście prawie wcale nie było. Zniszczonych zostało natomiast kilka budynków:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2wyzwolenie_Setowski_16_01_2019.mp3]

Zniszczona kamienica należała do znanej częstochowskiej rodziny Wolbergów. Adam Wolberg był lekarzem 27. pułku piechoty. Przeżył kampanię 39 roku, później działał w częstochowskim getcie, gdzie został zastrzelony. Ruiny kamienicy Wolbergów długie lata po wojnie straszyły, póki ich nie rozebrano w latach 60.
Przez wiele lat ustroju komunistycznego wkroczenie wojsk radzieckich do Częstochowy nazywane było wyzwoleniem. Czy na pewno słusznie?:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/3wyzwolenie_Setowski_16_01_2019.mp3]

Trudno powiedzieć ilu częstochowian zostało przez sowietów wywiezionych na Sybir. Jak informuje dr Sętowski, wiele z tych osób na szczęście wróciło do domów. Jednak przez wiele lat poddawane były inwigilacji i represjom.

ZD

foto źródło: www.staraczestochowa.pl