227 tysięcy kilometrów sieci w smartfonie

fot. TAURON Polska Energia S. A.

TAURON Dystrybucja uruchomił nową aplikację dla swoich podwykonawców. Dzięki niej firmy mają dostęp do całej sieci elektroenergetycznej  niskiego i średniego napięcia z dowolnego miejsca, 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.  

Przeglądarka Dystrybucyjnej Sieci Energetycznej (PDSE), jest aplikacją dla wykonawców, którzy podpisali z TAURON Dystrybucja umowę na realizację zadań przyłączeniowo-inwestycyjnych na średnim i niskim napięciu. Aplikacja przystosowana jest do każdego urządzenia mobilnego i dostępna poprzez przeglądarkę internetową. Oznacza to dostęp do koniecznych danych, związanych z pracami przyłączeniowymi z każdego miejsca i w każdym czasie. Zgromadzone dane agregują informacje z całego obszaru obsługiwanego przez Operatora Sieci z Grupy TAURON. Obecnie z dostępu do aplikacji stale korzysta ponad 140 firm.

– Aplikacja odpowiada na bardzo konkretne potrzeby wykonawców i pracowników. Inicjatorami pomysłu byli praktycy, pracownicy Oddziału TD w Krakowie, którzy na co dzień kontaktują się z wykonawcami prac. Dzięki temu byli w stanie precyzyjnie określić, jak można realnie usprawnić pracę obydwóch stron i jak powinno wyglądać narzędzie, które skróci czas oraz uprości ścieżkę dotarcia do koniecznych danych technicznych – mówi Maciej Mróz, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Sieci TAURON Dystrybucja.

Aplikacja PDSE przy wykorzystaniu nowych technologii, umożliwia bezpiecznie udostępnienie on-line danych o istniejącej sieci elektroenergetycznej. W jej ramach podwykonawca ma dostęp wyłącznie do danych o sieciach i infrastrukturze Regionu, w którym realizuje zadania w ramach podpisanej umowy. Dostęp do niej jest ograniczony czasowo i udzielany jest tyko na okres trwania umowy.

Co ważne, aplikacja powstała bez udziału podmiotów zewnętrznych, a więc koszt jej przygotowania był relatywnie niski. Całość prac została przeprowadzona przez specjalistów ze spółki TAURON Obsługa Klienta.

– Nasi specjaliści z obszaru IT, realizując to zadanie połączyli dwa obszary. Wykorzystując darmowe nowoczesne technologie i wyselekcjonowane dane branżowe, ścieśle związane  z działalnością TAURON Dystrybucja S.A., zbudowali narzędzie, które spełnia wymagania nowoczesnego biznesu oraz uwzględnia zasady bezpieczeństwa w dziedzinie IT – mówi Szymon Kowalczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. IT TAURON Polska Energia S.A.

Aplikacja tworzona była w czterech etapach, przy udziale i współpracy wielu specjalistów, a prace nad nią trwały blisko dwa lata.

Proste zasady działania

Firmy wykonawcze nie mają problemu z obsługą PDSE. Aplikacja jest intuicyjna, a jej obsługa połączona jest z typowymi funkcjonalnościami stosowanymi w rozwiązaniach informatycznych. Dzięki zastosowaniu wyszukiwania kontekstowego, można odnaleźć dowolne urządzenie energetyczne po jego unikalnym numerze, a także każdy obiekt po nazwie własnej lub adresie w geoprzestrzeni.  Po wyszukaniu i wskazaniu konkretnego obiektu, przeglądarka przenosi użytkownika w wybrane miejsce.

W PDSE widoczna jest też warstwa pokazująca trasę linii wysokich napięć. Te uproszczone dane  pozwalają na uwidocznienie skrzyżowań linii WN z gęstą siatką sieci niższych napięć, co jest konieczne dla zachowania bezpieczeństwa przy organizacji prac w terenie oraz przy projektowaniu nowych linii elektroenergetycznych.

Najważniejsza korzyścią z wdrożenia narzędzia jest fakt, że wykonawcy prac nie muszą już każdorazowo przychodzić do firmy, by pozyskać niezbędne informacje do realizacji zadania.  PDSE jest dostępne przez 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu, a dane w niej zgromadzone aktualizowane są co tydzień.

źródło: TAURON Polska Energia S.A.