300 zł na wyprawki szkolne już od lipca

Rządowy program wyprawek szkolnych ruszy 1 lipca. To wtedy będzie można złożyć odpowiedni wniosek. Jak zapewniał w Katowicach minister Stanisław Szwed, program jest adresowany do wszystkich uczniów w Polsce. W województwie śląskim jest ich blisko pół miliona. Tylko w naszym województwie rząd na ten cel przekaże 147 mln zł; w całym kraju kwota wyniesie 1,4 mld zł. Jak wygląda to w Częstochowie. Mówi Arkadiusz Solak z częstochowskiego Centrum Świadczeń:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/1-wyprawki.mp3]

Wyprawki szkolne to nie jedyne, co może ucieszyć uczniów oraz ich rodziców. Uczniowie mogą liczyć także na stypendia. Wnioski przyjmować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Mówi Olga Dargiel:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/2-wyprawki.mp3]

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł. W praktyce świadczenie dobry start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Stypendium szkolne może natomiast otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba.

PNP