53. rocznica śmierci bp. Zdzisława Golińskiego

Golinski-2

W Archikatedrze Świętej Rodziny 6 lipca o godz. 18 zostanie odprawiona Msza św. w 53. rocznicę śmierci drugiego bp. częstochowskiego Zdzisława Golińskiego (19.05.1951 – 06.07.1963). Po Eucharystii w Krypcie Biskupów będzie również możliwość krótkiej modlitwy. Kościół zachęca nas, byśmy pamiętali w Panu o swoich biskupach, którzy głosili Słowo Boże, ponieważ są oni opiekunami duchowymi i strażnikami wobec Kościoła pielgrzymującego na ziemi. Msza świętą transmitować będzie Radio Fiat.

Bp Zdzisław Goliński przyszedł na świat 27 grudnia 1908 r. w Urzędowie koło Kraśnika. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1931 r. w Lublinie. Później studiował teologię moralną na KULu i na papieskich uniwersytetach Gregorianum i Angelicum w Rzymie. Studiował również pedagogikę i psychologię wychowania. W 1947 r. ks. prof. Zdzisław Goliński został mianowany biskupem-koadiutorem w Lublinie. W latach 1951-63 był ordynariuszem częstochowskim. W herbie biskupim miał słowa „Crux Victoria” (Krzyż Zwycięstwem). W okresie jego posługiwania Kościołowi częstochowskiemu władze komunistyczne niezmiernie utrudniały tworzenie nowych parafii. Pod przewodnictwem bp. Golińskiego odbył się 28 i 29 września 1954 r. I Synod Diecezji Częstochowskiej. Od października do grudnia 1962 r. brał udział w I Sesji Soboru Watykańskiego II. Zmarł 6 lipca 1963 r. Była to śmierć nagła.

AS