98. rocznica zwycięskiej obrony Lwowa

98. rocznica zwycięskiej obrony Lwowa 22.11.16 r. fot ZD

Dzisiaj w wielu miastach w Polsce obchodzona jest 98. rocznica zwycięskiej obrony Lwowa. Szczególnie uroczyście obchodzona jest w Częstochowie, ponieważ w tym roku łączy się ona z 10. rocznicą Odsłonięcia Pomnika Orląt Lwowskich na Rakowie.
Na Placu Orląt Lwowskich, odbyły się częstochowskie uroczystości rocznicowe. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz państwowych, m. in. senator Artur Warzocha, władz miejskich, samorządowych i osoby duchowne, w tym kapelan częstochowskich kombatantów ks. gen. Stanisław Rospondek oraz o. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan środowisk kombatanckich. Uroczystości uświetniło kilkanaście pocztów sztandarowych oraz bardzo licznie zgromadzona młodzież i dzieci z częstochowskich szkół. Nie zabrakło również mieszkańców Częstochowy. Patriotyczne uroczystości przysporzyły wielu wzruszeń jej uczestnikom.
Za swój patriotyczny obowiązek uważa uczestnictwo w takich wydarzeniach jak dzisiejsze senator Artur Warzocha, który niezwykle cieszył się z licznego udziału w uroczystościach dzieci i młodzieży z częstochowskich placówek oświatowych.
W trakcie uroczystości odbył się Apel Poległych Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich. Uczestnicząca w wydarzeniu orkiestra dęta z Mykanowa wykonała wiązankę pieśni patriotycznych i legionowych a na zakończenie uroczystości uczestnicy wysłuchali montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez młodzież z Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich.

ZD