Abp Wacław Depo podczas Wigilii Paschalnej: Eucharystia jest źródłem życia Kościoła!

Wigilia Paschalna AD 2020, Archikatedra Świętej Rodziny w Częstochowie/fot. Radio Fiat

Liturgia Wigilii Paschalnej, sprawowana 11 kwietnia w Archikatedrze Świętej Rodziny, rozpoczęła się o 21.00 w bazylice. Przewodniczył jej abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Razem z Metropolitą w częstochowskiej katedrze stanęli abp senior Stanisław Nowak, ks. Włodzimierz Kowalik, proboszcz bazyliki archikatedralnej oraz ks. Mariusz Trojanowski, sekretarz arcybiskupa. Na początku liturgii Metropolita Częstochowski wraz z asystą w ciszy i ciemności, które symbolizują świat pogrążony w mroku grzechu, wyszedł przed ołtarz i tak rozpoczęła się liturgia światła.  Ze względu na panującą pandemię nie było się obrzędu poświęcenia ognia, natomiast został przygotowany i zapalony paschał – symbol Zmartwychwstałego. Następnie diakon trzykrotnie zaśpiewał wezwanie: Światło Chrystusa! Po pierwszym wezwaniu od paschału została zapalona świeca Arcypasterza, po drugim zapalili swoje świece  zgromadzeni w archikatedrze, a przy trzecim rozbłysły wszystkie światła w kościele.

Diakon, pobłogosławiony przez Księdza Arcybiskupa, odśpiewał starochrześcijańskie orędzie wielkanocne – exultet.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/Exsultet_11_04_2020.mp3]

Później nastąpiła druga część Wigilii Paschalnej – liturgia słowa, pozwalająca rozważyć historię zbawienia. W trosce o zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa nie było obrzędu poświęcenia wody chrzcielnej i pokropienia wiernych. Natomiast było to, co najistotniejsze: odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Abp Wacław Depo podczas homilii podkreślał: Czas który przeżywa świat (…) stawia nas wobec pytań o ostateczny sens życia, o sens przemijania, o sens cierpienia wpisanego w ludzki byt, i sens śmierci. Te pytania zyskują swoją aktualność w kontekście Triduum Paschalnego i uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. A Kościół głosi nam cierpliwie: Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/Homilia_ABP_DEPO_11_04_2020.mp3]

AM