Akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami na szkodę seniorów

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 4 osobom, dotyczący kradzieży oraz oszustw metodą „na policjanta” i „na lekarza”, dokonanych na szkodę kilkunastu starszych osób.

W toku śledztwa ustalono, że w latach 2022-2023 roku na terenie całego kraju działała zorganizowana grupa przestępcza, mająca na celu dokonywanie oszustw na szkodę seniorów metodami „na policjanta” i „na lekarza”. Grupa przestępcza była kierowana przez 61-letnią mieszkankę Częstochowy Bogumiłę G., a w jej skład wchodzili David C., Marcin W. oraz inne ustalone i dotychczas nieustalone osoby.

Sposób działania grupy polegał na wytypowaniu starszej osoby na podstawie analizy książek telefonicznych i przeprowadzeniu rozmowy rozpoznawczej z terenu Wielkiej Brytanii. Następnie jeden z członków grupy nawiązywał z seniorem kontakt telefoniczny i podając się za policjanta lub lekarza prosił o przekazanie pieniędzy i kosztowności. W metodzie „na policjanta” przekazanie pieniędzy miało mieć na celu ich ochronę przed przejęciem przez złodziei lub oszustów. Natomiast stosując metodę „na lekarza” członek grupy informował seniora, że jego dziecko przebywa w szpitalu (z reguły chore na Covid) i pilnie potrzebne są pieniądze na specjalistyczne leczenie. Potem pieniądze były odbierane od starszej osoby przez tzw. „odbieraka” i przekazywane do Wielkiej Brytanii po potrąceniu wynagrodzenia osób działających w Polsce.

Aktem oskarżenia objęto przestępstwa oszustwa na szkodę 10 osób w wieku od 72 do 98 lat, popełnione w Częstochowie, Jaworze, Płocku, Wolbromiu, Gnieźnie, Pyrzycach i Stargardzie. Łączna wartość szkód poniesionych przez pokrzywdzonych wynosi około 300.000 zł. Ponadto akt oskarżenia dotyczy 3 kradzieży na szkodę seniorów, dokonanych w Częstochowie i Świętochłowicach. W tych przypadkach sprawcy dostawali się do mieszkań pokrzywdzonych podając się za pracowników gazowni lub wodociągów.

Przesłuchany przez prokuratora Marcin W. przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i złożył wyjaśnienia Trzech pozostałych oskarżonych nie przyznało się do zarzucanych im przestępstw i odmówiło złożenia wyjaśnień.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Wszyscy oskarżeni, z wyjątkiem Bogumiły G., byli w przeszłości karani.

Zarzucane im przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat.

Śledztwo było prowadzone wspólnie z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie