Angielskie kazania w Dolinie Miłosierdzia

Kaznodzieje szukają różnych innowacyjnych sposobów na uatrakcyjnienie kazań i homilii. Niektórzy śpiewają, tańczą lub grają na instrumentach. Na niezwykle oryginalny pomysł wpadł pallotyn, ks. Andrzej Partika, proboszcz parafii w częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia. Postanowił, że od 13 maja w jego parafii kazania dla dzieci będą głoszone … w języku angielskim!

O odważnej i innowacyjnej inicjatywie opowiada sam pomysłodawca:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/1ANGIELSKI_PARTIKA_15_05_2018.mp3]

Księża pallotyni realizują również wiele innych przedsięwzięć. W najbliższym czasie zorganizują „mamową” i „tatową” sobotę:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/2ANGIELSKI_PARTIKA_15_05_2018.mp3]

Kazania w języku angielskim w częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia głoszone są w każdą niedzielę podczas Mszy św. dla rodzin o godz. 11.30.

Jak słyszymy, Kościół ma do zaoferowania liczne i interesujące propozycje duszpasterskie, również dla najmłodszych, o których Pan Jezus powiedział, że „do takich należy królestwo niebieskie”.

MO