Apostoł ubogich – święty Barnaba

11 czerwca Kościół wspomina św. Barnabę, Apostoła. Pochodził z Cypru. Przyjąwszy chrześcijaństwo całą swoją majętność przekazał Apostołom. Święty Barnaba dzisiaj jest patronem m.in. Florencji i Mediolanu, w których według opowieści nauczał. Święty patronuje też wszelkiej działalności charytatywnej, między innymi częstochowskiej Fundacji św. Barnaby. Mówi przedstawicielka fundacji Agata Flis:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/1-swiety-barnaba.mp3]

Częstochowska Fundacja św. Barnaby w maju obchodziła 10. rocznicę swojej oficjalnej działalności. Mówi Sylwia Ciężkowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/2-swiety-barnaba.mp3]

Właściwe imię Barnaby brzmiało Józef, ale apostołowie dali mu przydomek Barnaba. Według Klemensa Aleksandryjskiego Barnaba należał do 72 uczniów Pana Jezusa i był krewnym św. Marka Ewangelisty. Według tradycji został pierwszym biskupem Cypru i tam – w Salaminie – poniósł śmierć męczeńską przez ukamienowanie w roku 61.

PNP